Úvod

Společnost byla založena v roce 2000. Od počátku patří ve svém oboru k významným společnostem v regionu. Jejím hlavním oborem činnosti je developerská a investiční činnost v oblasti komerčních i bytových nemovitostí. Zajišťuje výstavbu výrobních a skladových prostor, prodejních ploch, hotelů a rekreačních zařízení. Je spolehlivým dodavatelem služeb spojených se správou a údržbou nemovitostí.

Společnost má jediného majitele, kterým je pan Petr Dědek. Jeho zaměstnanci tvoří zkušený a kvalifikovaný tým, jehož cílem je seriózní jednání, spolehlivost a vysoká kvalita služeb. K základním atributům jejich snažení patří spokojený klient, dokonale provedená a oboustranně ekonomicky výhodná investice.

 

The company was founded in 2000. Since the beginning of one in its field to major companies in the region. Its main activity is development and investment activity in commercial and residential real estate. Provides construction of manufacturing and warehouse space, retail space, hotels and leisure facilities. It is a reliable supplier of services related to property management and maintenance.

The company has one owner who is Mr. Peter Dedek. His staff are experienced and qualified team, which aims to serious negotiations, reliability and high quality services. The basic attributes of their efforts is a satisfied client, perfectly made
​​and mutually beneficial economic investment.

 

 

D+D REAL sponzorem golfu

D+D REAL podporuje řadu různých projektů a aktivit. V roce 2012 stal titulárním sponzorem jednoho z nejvýznamnějších profesionálních golfových turnajů v rámci European Challenge Tour. První turnaj D+D REAL CZECH CHALLENGE OPEN se uskutečnil od 11. do 14. října 2012 na hřišti Golf & Spa Kunětická Hora.

 

Více na stránkách: www.ddrealczechchallengeopen.cz.

© 2005 IT-Support s.r.o.